Všechno, co potřebujete znát a v mateřské škole o tom mlčeli

Poznali jste? Parafrázujeme název známé knihy amerického spisovatele Roberta Fulghuma.

Stejně, jako je zajímavý název zmíněné knihy, jsou poutavá i témata připravovaných přednášek. S aktéry jsme je totiž vypilovali tak, aby vám byly k užitku.

A víte co? I letos pro vás ZADARMO. Chtěli jsme původně nastavit odpovídající vstupné, ale nakonec jsme se rozhodli to ponechat tak, jako tomu bylo minulý rok.

Vybírali jsme pečlivě témata a ještě pečlivěji přednášející a stojíme si za tím, že jsme lépe vybrat nemohli.

Začínáme v 16:20 h v Hraničáři.

Moderuje: Martin Kočárek

Facebook

Gustav Mistrík: Spolupráce mezi člověkem a robotem

čas: 16:30 h

mistrikr
Uvést posluchače do světa interakce člověka a umělé inteligence vědecko-populární formou není lehké. Ten největší zlom v technologiích se vždy týkal rozhraní mezi člověkem a technologiemi, ať už to byla interakce s grafickou obrazovkou od Steva Jobse nebo okna Billa Gatese. To, co přichází nyní, je ten nejpřirozenější interface, který jste si uměli představit – porozumění lidské řeči. A tady, na této úrovni, se zcela změní význam slova Robot od jeho českého otce Karla Čapka! Co nás čeká? Buď změníte svět, anebo svět změní vás! Protože dialog je jev především sociální a nikoliv psychologický, dokáže současný robotický mozek METILA® již vést s člověkem komunikaci v lidské řeči. METILA® člověku v dialogu velmi dobře rozumí. Tato umělá inteligence, která je mozkem humanoidních robotů již několik let, dokáže například řídit týmy nebo je v procesu vzdělávání posouvat k vyšším výkonům.

Jan Benda: Mikročipy – když se vám nano dostane do mozku

cca 17:00 h

benda
Přednáška se týká jednoho z nejmladších psychologických oborů - nanopsychologie. Po vysvětlení základních pojmů a souvislostí ve stručnosti porovnává rozdíly v činnosti mozku a počítače. Poté se soustřeďuje na problematiku ovlivnění lidské psychiky pomocí nanotechnologií - nanočipů - a s tím souvisejících výhod i velkých rizik pro jednotlivce a jeho duševní život a pro jeho sociální vztahy.

Tereza Louková: Abychom mohli žít, musíme se hýbat.

čas: 17:45 h

loukova
Jak propojit psychiku a pohyb z hlediska využití v oblasti osobnostního rozvoje? Jak zvýšit citlivost k sobě, svému tělu a uvést zdravé duševní i tělesné procesy do pohybu? Už víme, že naše duševní procesy jsou úzce spjaty s těmi tělesnými. Tělo bylo stvořeno pro pohyb a pohyb je základní vlastností veškeré živé hmoty. Abychom mohli žít, je potřeba se hýbat. Abychom mohli plně rozvinout svůj potenciál a dosáhnout plného osobnostního rozvoje, je důležité věnovat pozornost sobě, svému tělu a respektovat jeho potřeby.

PŘESTÁVKA

Stanislav Gálik: Když se na svět díváte jinak, můžete třeba stopovat letadla

čas: 19:00 h

galik

Za každým člověkem stojí velký příběh. Když narazíte na muže, kterého třeba jen napadlo stopnout si letadlo, máte jistotu, že jeho přednáška vás rozhodně nudit nebude.

Inspirativní životní příběh Stanislava Gálika, kterého úspěchy i neúspěchy v osobním i profesním životě nasměrovaly na netradiční životní cestu. Proč se student psychologie procestoval celý svět? Jak se mu z ničeho podařilo vybudovat úspěšné pánské krejčovství a proč, proboha, vyměnil svou úspěšnou firmu za zaměstnaneckou pracovní smlouvu a stravenky? Jak vypadá práce inovátora v korporátu? Kde se dá najít práce snů? To jsou jednoduše věci, které prožijete, uvidíte či uslyšte jen v případě, že se na svět umíte dívat jinak. Jak na to? Více 18. 5. 2017 v Hraničáři.

Vladan Hruška: Tajný život banánu

čas 19:40 h

hruska
Zaměříme se na to, jak proces globalizace propojuje jednotlivá místa na planetě a jak mezi nimi dochází k nerovnoměrnému rozdělení peněz. Taková propojení budou představena na banánu - místech či geograficky umístěných subjektech, která zajišťují jeho pěstování, dopravu, úpravu a prodej finálními zákazníkovi. Bude jasně znázorněno, jaký podíl na celkové ceně produktu zůstává v místech každého z těchto článků řetězce a bude diskutováno, zda takové rozdělení je spravedlivé.

Jan Charvát: Politický extremismus a radikalismus dneška

čas 20:20 h

svoboda
V současné době často zaznívají v médiích i na sociálních sítích termíny jako extremismus, radikalismus nebo populismus. Mají tyto pojmy nějaký význam nebo jsou to už jen bezobsažné nálepky používané v politickém soupeření? Jaký je pohled politologie na tuto problematiku a jaké nejnovější trendy v této oblasti můžeme vidět?
charvat

Jan Charvát vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK a Politickou sociologii na Hogskolan Dalarna ve Švédsku. Specializuje se na problematiku politického extremismu. Je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus. Přispívá do odborných i populárních časopisů.V současné době působí na Katedře politologie a filozofie UJEP a na IPS FSV UK.

Jan Charvát
galik

Vystudovaný psycholog, kterého charakterizuje elegantní oblek, úsměv na tváři a originální pohled snad na vše, co ostatní považují za samozřejmé. Díky tomu se z vysokoškolského studenta stal cestovatel a stopař letadel, úspěšný podnikatel, který prodal firmu v rozkvětu, aby získal pracovní smlouvu a stravenky. Díky tomu dnes radí velkým značkám z nejrůznějších oborů. Stanislav Gálik je „jednoduše“ podnikatel, zaměstnanec, inovátor, psycholog, marketér, Standa, lektor, konzultant a především vynikající řečník.

Stanislav Gálik
benda

Jan Benda má za sebou 15 let praxe psychologa "na volné noze". V současné době působí na katedře společenských věd FŽP UJEP a je externím spolupracovníkem katedry psychologie FF UK v Praze. Je vzdělán v anglickém a německém jazyce, v psychologii, psychoterapii a psychopedii. Jan Benda se i přes svou nanoodbornost nikterak nevymyká normálu. Tak jako každý má své vášně a neřesti: kouří v měřítku ještě menším než "nano", čili zcela neměřitelném, konzumuje alkohol v měřítku větším než "nano". Jsa narozen ve znamení ryb, s oblibou vyhledává jakékoliv čisté povrchové vody a rochní se v nich, dnes s určitou obavou z případného výskytu nanočástic.

Jan Benda
loukova

Tereza je absolventka oboru Učitelství pro střední školy tělesná výchova a psychologie na FTVS UK Praha. K nám do Ústí utekla v září 2008 a působí zde jako odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP. V roce 2013 ukončila doktorské studium v oboru Sociální psychologie FSS MU a nyní patří mezi hlavní organizátory mezinárodní konference Psychomotoriky v Ústí nad Labem, která se snaží o osvětu důležitosti spojení ducha a těla. I ve svém volném čase, který věnuje sportování, se zaměřuje na psychologii zdraví, duševní hygienu, psychologii sportu a psychomotoriku.

Tereza Louková
mistrik

Gustav Mistrík se při studiu vědecké aspirantury věnoval aplikaci umělé inteligence interdisciplinárně zaměřené na spolupráci člověka a technologií. Je tvůrcem prvního on-line automatického bankovního systému REBECCA, který byl aplikován ve třech českých a zahraničních bankách a ve společnosti poskytující spotřebitelské úvěry v Evropě, Asii a Indonésii. Na přelomu tisíciletí založil jako investor vlastní technologický inkubátor. Jednou z jeho aktivit byl vývoj neuronové sítě METILA®, která je umělým robotickým mozkem. METILA® se používá u zákazníků ve finančnictví, zdravotnictví a automobilovém průmyslu. Pro nové potřeby aplikování umělé inteligence ve vztahu k lidem a pro vedení dialogu mezi lidmi a stroji. Pro globální aktivity založil ve Velké Británii investiční společnost People Global, Ltd. V roce 2015 propojil umělý mozek METILA® s inovativní technologií humanoidních robotů NAO a ALPHA. V roce 2016 a 2017 se věnuje spojení dalších technických avatarů v rámci projektu Internetu věcí s robotem METILA®.

Gustav Mistrík
hruska

Vladan Hruška působí jako odborný asistent na katedře geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. Ve svém výzkumu se zabývá geografiií a rozvojem venkova a ekonomickou geografií.

Vladan Hruška

ustecky krajceska sporitelnaAGCoc forumusti nad labem sli.do sli.do usti nad labem usti nad labem